Kỹ Năng Quản Lý Tài Chính

Org. type
LLC
Founders
Kỹ Năng Quản Lý Tài Chính
Founded in
1990
Category
product
About
Kỹ Năng Quản Lý Tài Chính (website: https://kynangquanlytaichinh.com.vn) là cuộc thi thường niên do Công Ty Visa phối hợp với Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản và cần thiết cho việc xây dựng một nền tảng tài chính vững chắc trong tương lai cho thế hệ trẻ Việt Nam #kynangquanlytaichinh #quanlytaichinh #taichinh #taichinhcanhan
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Funding details
Industry
Service /Product types
SEO
City
Hồ Chí Minh